Selectaţi limba

    Biroul de traduceri “INTERDOC" a fost fondat în anul 1998. În aceşti ani de activitate pe piaţa din Republica Modova, agenţia noastră se bucură de titlul de lider în serviciile de traduceri. Centrul nostru deserveşte clienţi din toată lumea, companii de elită din ţară şi de peste hotare, bănci şi organizaţii de stat. INTERDOC deţine toate calităţile profesionale de servicii în domeniul traducerii de acte în formă scrisă şi orală precum şi certificarea actelor notariale.

Traducerea este o necesitate în domeniile de comunicare a lumii moderne. Vorbitorilor de limbi moderne le este necesară această comunicare, prin intermediul cărora dau un rezultat fructuos colaborării lor comune. Atît persoanele fizice cît şi cele juridice apelează frecvent la birorile de traduceri. Pentru clienţi este important în primul rînd calitatea şi operativitatea deservirii precum şi preţul convenabil. La cine putem apela? Cum am putea evita greşeala în alegere şi cheltuirea banilor? Scopul biroului nostru este de a nu-şi pierde statutul de lider şi de a rămîne şi pe viitor printre numele celor mai bune agenţii de traduceri deţinînd un spectru larg de servicii atît pentru persoanele fizice cît şi cele juridice.

Biroul de trdauceri INTERDOC oferă persoanelor fizice şi companiilor un spectru larg de servicii în domeniul traduceri. Caracterul nostru se distinde printr-o caltate înaltă a deservirii şi preţuri accesibile, ceea ce-i face pe mulţi din clienţii noştri să apeleze frecvent la noi. INTERDOC îşi asumă şi îşi îndeplineşte promisiunile, calitatea şi profesionalismul nosatru a fost dovedită în timp. Biroul nostru oferă servicii de traducere atît în în municipiul Bălţi cît şi pe tot teritoriul Republicii Moldova de tipul:

Pe pagina electornică a biroului nostru veţi găsi informaţia necesară în privinţa serviciilor prestate şi a taxelor. INTERDOC colaborează doar cu traducători cu experienţă şi deţinători de liceţă în domeniu. O marea parte din ei fiind calificaţi pe domenii speciale, cunoscători de termenologie în diverse domenii şi apţi în înţelegerea şi traducerea oricărui tip de text. Fiecare traducere în scris este verificată şi corectată de redactorul-tehnic, specializat în domeniu. Dincolo de acestea, agenţia noastră poate oferi traducători pentru conferinţe, întîlniri sau pentru însoţirea unei delegaţii de străini.

INTERDOC vă oferă orice tip de traducere necesar pentru dumneavosatră!