Selectaţi limba

Traduceri

Biroul de traduceri INTERDOC prestează servicii de traduceri scrise ale textelor şi documentelor din şi în majoritatea limbilor europene. Traducerile se efectuează la nivel profesional şi cuprind un spectru amplu în diverse domenii, dintre care cele mai solicitate sunt:

Calitatea traducerilor noastre specializate este garantată prin specializarea traducătorilor pe anumite domenii. În plus, în redactarea textelor sunt antrenaţi consultanţi externi, în prezent, aceştia formînd o echipă cu cele mai diverse competenţe.

Pentru a vă convinge de nivelul complexităţii textelor pe care ne oferim să le traducem, ne puteţi expedia un mic fragment din text pentru testarea traducerii.

Traducerea şi legalizarea actelor personale, completarea formularelor

Traduceri legalizate notarial ale următoarelor acte: paşapoarte, buletine de identitate, certificate de naştere, de căsătorie, de divorţ, acte de deces, certificate de schimbare a numelui, de adopţie, stabilire a paternităţii, adeverinţe eliberate de instituţiile de învăţămînt, vize de reşedinţă, diplome, foi matricole, atestate, precum şi documente pentru:

Interpretariat

Biroul nostru prestează următoarele servicii de interpretariat (traduceri orale):

Interpretare consecutivă

Interpretarea consecutivă se execută pe părţi, folosindu-se pauzele de exprimare a vorbitorului; ea este segmentată pe compartimente logice şi fraze coerente. Intepretarea consecutivă se clasifică gradual funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii respective în

Însoţire:cunoaşterea limbii la modul general, servicii de ghid-interpret, de asistent pentru expoziţii;

Convorbiri de afaceri, şedinţe: cunoaşterea lexicului din sfera businessului, comerţului şi tehnicii într-un domeniu anumit de specialitate, experienţă de interpret în cadrul convorbirilor specializate;

Prezentarea şi lucrul cu VIP-uri: : translatori de extra-clasă, cu experienţă îndelungată într-un domeniu special, solicitat de către beneficiar, experienţă de prezentare în faţa publicului;

Convorbiri telefonice;

Traduceri de înregistrări audio-video.